OPETUSRYHMÄT

OPETUSRYHMÄT LUKUVUONNA 2023-2024

WAIDHALDE Keskiviikko

MINIMINIT JA NESKARIT
Opettajat: Eleonora Lallo ja Katariina Volgger

Waidhalden nuorimpien oppilaiden ryhmässä 3–5-vuotiaat oppilaamme harjoittelevat suomen
kieltä leikkien ja yhdessä puuhaillen. Lisäksi kahden opettajan vetämä ryhmä jakaantuu välillä
kahtia tekemään ikä- ja taitotasolle sopivia tehtäviä pienemmissä porukoissa.

MINIORIT
Opettaja: Anniina Joki

Alkuopetuksen 1. ja 2. luokan oppilailla ensimmäiset kouluvuodet ovat täynnä perustaitojen
harjoittamista. Suomi-koulussa tutustutaan mm. suomen ja saksan kielen yleisimpiin aakkosiin
ja niiden eroihin, harjoitellaan suomeksi lukemista ja kirjoittamista sekä tehdään paljon
toiminnallisia tehtäviä.

JUNIORIT JA SENIORIT
Opettaja: Katariina Granqvist

Tänä vuonna koulumme vanhimpien oppilaiden ryhmä koostuu eri ikäisistä oppilaista, joista
nuorimmat ovat kolmannella ja vanhin 8-luokalla. Tästä ryhmästä löytyykin Suomi-koulun
konkarioppilaita. Suomen kieleen liittyviä taitoja vahvistetaan ja kehitetään yhdessä
toiminnallisesti eri tehtäviä tehden.
Koulussamme opetusta tarjotaan peruskouluikäisille, joten Senioreista on mahdollisuus jatkaa
nuorten ryhmään, mikäli sellaiseen on riittävästi osallistujia.

WAIDHALDE Lauantai
Lauantairyhmä kokoontuu harvemmin kuin keskiviikon opetusryhmät, mutta vastaavasti
koulukerta on kestoltaan pidempi.

KERHOLAISET JA ESKARIT
Opettajat: Minna Riihimäki, Julia Kettinen ja apuopettaja Renja Luotinen

Lauantain nuorimmat oppilaat ovat 3–4-vuotiaita ja vanhimmat eskari-ikäisiä. Ryhmässä
toimitaan välillä yhdessä leikkien ja touhuten, välillä oppilaat jakaantuvat pienempiin ryhmiin
tekemään ikä- ja taitotasolleen sopivia harjoituksia, jolloin lapset pääsevät harjoittelmaan
suomen kielen taitojaan juuri heille sopivimmalla tavalla.

KOULULAISET
Opettaja: Ella Niemiaho, apuopettajat Jaako Riihimäki ja Eedla Riihimäki

Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaista muodostuvassa ryhmässä harjoitellaan suomen kielen
perusteita ja vahvistetaan kielitietoisuutta niin toiminnallisten kuin kirjallistenkin tehtävien
avulla. Apuopettajien mukanaolo mahdollistaa ryhmän jakamisen pienempiin porukohin, jossa
jokainen saa itselleen sopivia tehtäviä ja harjoituksia.

HORGEN


NUPUT
Opettaja: Minna Riihimäki

Nuppujen ryhmä koostuu 1.KG–1.lk oppilaista. Oppilaat harjoittelevat ja vahvistavat
positiivisessa ja kannustavassa ympäristössä suomen kielen taitojaan toiminnallisesti ja pieniä
tehtäviä tehden.

TAIMET
Opettaja: Anniina Joki

1.–2. luokan oppilaista muodostuva ryhmä, jossa monella on takanaan jo useamman vuoden
kokemus Suomi-koulusta. Ryhmässä suomen kieltä lähestytään monesta eri näkökulmasta ja
taitoja harjoitellaan yhdessä toimien ja tehtäviä tehden.

LEHDET
Opettaja: Veronika Peier

Lehdet on tänä vuonna Horgenin suurin 3.–6. luokan oppilaista muodostuva ryhmä. Oppilaan on
mahdollista käydä Suomi-koulua koko peruskouluopetuksen ajan, joten vanhimpien oppilaiden
ryhmästä voi vielä jatkaa nuorten ryhmään, mikäli sellaiseen on riittävästi osallistujia.

ETÄRYHMÄ
Opettajat: Katariina Granqvist, Anniina Joki

Lähiopetusryhmien rinnalla jatkaa tänäkin vuonna etäopetusryhmä, jossa oppilaat pääsevät
paikasta riippumatta osallistumaan koulumme opetukseen. Opetuskerta muodostuu 45 minuutin
opetustuokiosta sekä noin 45 minuutin itsenäisestä työskentelystä.