OPETUSRYHMÄT

OPETUSRYHMÄT LUKUVUONNA 2021-2022

WAIDHALDE Keskiviikko
NESKARIT
Opettaja: Eleonora Lallo
Waidhalden nuorimmat oppilaat ovat koulunaloituksen aikaan 3-vuotiaita. Lukuvuonna 2021–22 ryhmään on yhdistetty kerhoikäisiä sekä esiopetuksen ensimmäisen vuoden oppilaita. Ryhmässä kieli tulee tutuksi mm. laululeikkien avulla.

VISKARIT
Opettaja: Pia Wyser
Esiopetuksen ensimmäisen vuoden oppilaista muodostuva ryhmä, jossa suomen kieltä ja koululaisen taitoja opetellaan vielä pitkälti leikin ja yhteisen puuhailun kautta.

ESKARIT
Opettaja: Anniina Joki
Esiopetuksen toisen vuoden oppilaista muodostuva ryhmä. Tässä ryhmässä valmistaudutaan koulunaloitukseen ja tutustutaan kieleen eskari-ikäisten oppimisintoa monipuolisesti ruokkien.

MINIORIT
Opettaja: Riika Östberg
Alkuopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaat, joilla ensimmäiset kouluvuodet ovat täynnä perustaitojen harjoittamista. Suomi-koulussa tutustutaan mm. suomen ja saksan kielen yleisimpiin aakkosiin ja niiden eroihin.

JUNIORIT
Opettaja: Katariina Granqvist
3.–4.-luokkalaisista muodostuva ryhmä. Tämä ikäluokka edustaakin suurinta joukkoa kaikista koulumme oppilaista.

SENIORIT
Opettaja: Veronika Kuusla
Tällä hetkellä koulumme vanhimmat oppilaat ovat 6.-luokkalaisia. Opetusta tarjotaan peruskouluikäisille, joten Senioreista on mahdollisuus jatkaa nuorten ryhmään, mikäli sellaiseen on riittävästi osallistujia.

TOIMINTARYHMÄ
Ohjaaja: Julia Kettinen
Apuohjaaja: Edith Östberg
Kielen oppimiseen ja kielitaidon ylläpitämiseen voidaan käyttää mitä moninaisimpia keinoja. Toimintaryhmän lukuvuosi 2021–22 tulee olemaan liikuntapainotteinen.

WAIDHALDE Lauantai
SILMUT (kerhoikäiset ja 1. KG) Opettaja: Riika Östberg
VERSOT (2. KG ja 1. lk) Opettaja: Ida Östberg
Lauantairyhmiä on hallinnollisesti yksi, mutta eri ikäisten lasten tarpeiden huomioimiseksi ryhmä toimii osan koulupäivästä kahtena pienryhmänä. Lauantairyhmä kokoontuu harvemmin kuin keskiviikon opetusryhmät, mutta vastaavasti koulukerta on kestoltaan pidempi.

HORGEN
NUPUT
Opettaja: Annika Schmidt
Horgenin ryhmien nuorimmat, esiopetusikäiset ja 1. luokkaa käyvät oppilaat, kulkevat Nuppujen nimellä.

TAIMET
Opettaja: Anniina Joki
2.–3. luokan oppilaista muodostuva ryhmä, jossa monella on takanaan jo useamman vuoden kokemus Suomi-koulusta.

LEHDET
Opettaja: Veronika Kuusla
4.–6. luokan oppilaista muodostuva ryhmä.  Oppilaan on mahdollista käydä Suomi-koulua koko peruskouluopetuksen ajan, joten vanhimpien oppilaiden ryhmästä voi vielä jatkaa nuorten ryhmään, mikäli sellaiseen on riittävästi osallistujia.

ETÄRYHMÄ
Opettajat: Katariina Granqvist, Anniina Joki ja Annika Schmidt
Perheiden esittämän toiveen mukaisesti koulumme kokeilee lähiopetusryhmien rinnalla etäopetusryhmää, jonka opetusvastuu jakautuu kolmen opettajan kesken.