OPETUSRYHMÄT

OPETUSRYHMÄT LUKUVUONNA 2022-2023

WAIDHALDE Keskiviikko

MINIMINIT
Opettaja: Jarna-Maija Malka

Waidhalden nuorimmat oppilaat ovat koulunaloituksen aikaan 3-vuotiaita. Ryhmässä suomen
kieli tulee tutuksi mm. leikkien ja yhdessä puuhaillen.

NESKARIT
Opettaja: Eleonora Lallo

Esiopetuksen ensimmäisen vuoden oppilaista muodostuvassa ryhmässä kieltä ja oppimisen iloa
vahvistetaan vielä pitkälti leikin ja yhdessä tekemisen kautta.

ESKARIT
Opettaja: Pia Wyser

Eskarit on esiopetuksen toisen vuoden oppilaista muodostuva ryhmä. Tässä ryhmässä
valmistaudutaan koulunaloitukseen ja tutustutaan kieleen eskari-ikäisten oppimisintoa
monipuolisesti ruokkien.

MINIORIT
Opettaja: Anniina Joki

Alkuopetuksen 1. ja 2. luokan oppilailla ensimmäiset kouluvuodet ovat täynnä perustaitojen
harjoittamista. Suomi-koulussa tutustutaan mm. suomen ja saksan kielen yleisimpiin aakkosiin
ja niiden eroihin.

JUNIORIT
Opettaja: Katariina Granqvist

3.–4.-luokkalaisista muodostuvassa ryhmässä on mukana Suomi-koulun konkarioppilaita.
Suomen kieleen liittyviä taitoja vahvistetaan ja kehitetään yhdessä toiminnallisesti eri tehtäviä
tehden.

SENIORIT
Opettaja: Veronika Peier

Senioreiden ryhmä koostuu 5.–6.-luokkien oppilaista, joista 6.-luokkalaiset ovat tällä hetkellä
koulumme vanhimpia. Koulussamme opetusta tarjotaan peruskouluikäisille, joten Senioreista on
mahdollisuus jatkaa nuorten ryhmään, mikäli sellaiseen on riittävästi osallistujia.

WAIDHALDE Lauantai
Lauantairyhmä kokoontuu harvemmin kuin keskiviikon opetusryhmät, mutta vastaavasti
koulukerta on kestoltaan pidempi.

KERHOLAISET
Opettaja: Jarna-Maija Malka

Lauantain nuorimmat oppilaat ovat 3–4-vuotiaita. Kerholaiset harjoittelevat suomen kieltä
yhdessä erilaisen mukavan yhdessä tekemisen ja touhuamisen avulla.

ESKARIT
Opettaja: Julia Kettinen

Eskareiden ryhmässä valmistaudutaan koulun alkuun oppimisen riemua ruokkien. Kieleen
tutustutaan monipuolisesti toiminnan ja erilaisten tehtävien kautta.

KOULULAISET
Opettaja: Katariina Granqvist ja Anniina Joki

Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaista muodostuvaa ryhmää opettavat vuorotellen Katariina ja
Anniina. Ryhmässä harjoitellaan suomen kielen perusteita ja vahvistetaan kielitietoisuutta niin
toiminnallisten kuin kirjallistenkin tehtävien avulla.

HORGEN


NUPUT
Opettaja: Minna Riihimäki

Nuppujen ryhmä koostuu 1.KG–1.lk oppilaista. Oppilaat harjoittelevat ja vahvistavat
positiivisessa ja kannustavassa ympäristössä suomen kielen taitojaan toiminnallisesti ja pieniä
tehtäviä tehden.

TAIMET
Opettaja: Anniina Joki

1.–3. luokan oppilaista muodostuva ryhmä, jossa monella on takanaan jo useamman vuoden
kokemus Suomi-koulusta. Ryhmässä suomen kieltä lähestytään monesta eri näkökulmasta ja
taitoja harjoitellaan yhdessä toimien ja tehtäviä tehden.

LEHDET
Opettaja: Veronika Peier
4.–6. luokan oppilaista muodostuva ryhmä.

Lehdet on tänä vuonna Horgenin suurin 4.–6. luokan oppilaista muodostuva ryhmä. Oppilaan on
mahdollista käydä Suomi-koulua koko peruskouluopetuksen ajan, joten vanhimpien oppilaiden
ryhmästä voi vielä jatkaa nuorten ryhmään, mikäli sellaiseen on riittävästi osallistujia.

ETÄRYHMÄ
Opettajat: Katariina Granqvist, Anniina Joki

Lähiopetusryhmien rinnalla jatkaa tänäkin vuonna etäopetusryhmä, jossa oppilaat pääsevät
paikasta riippumatta osallistumaan koulumme opetukseen. Opetuskerta muodostuu 45 minuutin
opetustuokiosta sekä itsenäisestä työskentelystä.