OPETUS

Zürichin Suomi-koululla oli keväällä 2019 opetusta yhdessä toimipisteessä, Zürichin Waidhaldessa. Lukuvuonna 2018-2019 oppilaita oli yhteensä noin 100.

Ryhmäjaot noudattavat löyhästi oppilaiden ikärakennetta, huomioon otetaan myös luokkataso paikallisessa koulussa sekä tyttö-poikasuhde luokissa sekä lasten sosiaalisia taitoja, mutta hyvin ratkaiseva tärkeä tekijä ryhmäjakoa tehtäessä on oppilaan suomen kielen taito. Mahdollisuuksien mukaan pyritään myös ottamaan perheiden erityistoiveet huomioon.

Kaikilla ryhmillä on yhteisenä tavoitteena ylläpitää ja aktivoida suomen kieltä, antaa Suomi-tietoutta, mahdollistaa lapsille suomalainen ystäväpiiri, joka motivoi puhumaan suomea sekä antaa ympäristö, joka kannustaa heitä arvostamaan suomalaisuuttaan. Ruotsinkielistä opetusta tarjotaan koulussamme mahdollisuuksien ja kysynnän mukaan.

Kaikissa ryhmissä on opetuskielenä suomi ja päätavoitteena on lasten sanavaraston laajentaminen ja kielellisen ilmaisutaidon parantaminen. Tähän pyritään leikkien, laulaen, lorujen ja satujen avulla sekä kuuntelu- ja kertomisharjoituksia tehden. Kouluikäisten ryhmissä opitaan kielioppia myös luku- ja kirjoitusharjoituksia tehden. Tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen ja suomalaistaustaisen identiteetin vahvistaminen.

Suomen kielen opetuksen ohella koulu pyrkii lisäämään mm. Suomen maan- ja luonnontiedon sekä kulttuurin ja perinteiden tuntemusta. Tärkeintä on yhdessä oleminen ja tekeminen. Ryhmässä lapsi oppii toisilta. Tavoitteena on herättää mielenkiintoa niin suulliseen kuin kirjoitettuunkin kieleen. Tärkeää on lasten aktiivinen osallistuminen sekä konkreettinen kokeileminen. Opetuksessa pyritään laajentamaan lapsen tietämystä omien kokemusten ulkopuolelle, ja otetaan huomioon myös paikallinen yhteisö, jossa hän elää (esimerkiksi verrataan Suomea ja Sveitsiä).

Waidhalden toimipisteessä toimi lukuvuonna 2018-2019 11 ryhmää:

Waidhalden keskiviikon ryhmät:

MINIMINIT: n. 3-vuotiaat, opettaja: Eleonora Lallo

NESKARIT: n. 4 – 5 vuotiaat, 1. kinski, opettaja: Pia Wyser

VISKARIT: n. 4-5 vuotiaat, 1.-2. kinski, opettaja: Satu Isotalus

ESKARIT: n. 5-6 vuotiaat, 2. kinski, opettaja: Riika Östberg

EPUT: n. 6-7 vuotiaat, 1. lk, opettaja: Pirjo Tukia

MINIORIT: 7-8 vuotiaat, 2. lk, opettaja: Anniina Leinonen

JUNIORIT: 7-9 vuotiaat, 1.-2. lk., opettaja: Heidi Poutanen

SENIORIT: 8-13 vuotiaat, 3.-5. lk, opettaja: Katariina Granqvist

Waidhalden lauantain ryhmät:

ALLE KOULUIKÄISET: Opettaja: Riika Östberg

KOULULAISET: Opettaja: Jessica Rosenberg (syyslukukausi, kuvassa) ja Katariina Granqvist (kevätlukukausi)

NUORET: opettaja: Päivi Harkko

Zumikonin toimipisteessä toimi syksyllä 2018 yksi ryhmä:

SUOMI-RUOTSI RYHMÄ: Opettajat: Linda Haglund ja Riika Östberg, apuopettaja: Mirta Kess

Lisäksi Waidhaldessa toimii kaikenikäisten toimintaryhmä:

Vastuuopettajat: Riika Östberg ja Mirta Kess