OPETUS

Zürichin Suomi-koululla on opetusta kahdessa toimipisteessä, Zürichin Waidhaldessa sekä Horgenin Schulhaus Berglissä.  Oppilaita on yhteensä noin 100.

Ryhmäjaot noudattavat löyhästi oppilaiden ikärakennetta, huomioon otetaan myös luokkataso paikallisessa koulussa sekä tyttö-poikasuhde luokissa sekä lasten sosiaalisia taitoja, mutta hyvin ratkaiseva tärkeä tekijä ryhmäjakoa tehtäessä on oppilaan suomen kielen taito. Mahdollisuuksien mukaan pyritään myös ottamaan perheiden erityistoiveet huomioon.

Kaikilla ryhmillä on yhteisenä tavoitteena ylläpitää ja aktivoida suomen kieltä, antaa Suomi-tietoutta, mahdollistaa lapsille suomalainen ystäväpiiri, joka motivoi puhumaan suomea sekä antaa ympäristö, joka kannustaa heitä arvostamaan suomalaisuuttaan. Ruotsinkielistä opetusta tarjotaan koulussamme mahdollisuuksien ja kysynnän mukaan.

Kaikissa ryhmissä on opetuskielenä suomi ja päätavoitteena on lasten sanavaraston laajentaminen ja kielellisen ilmaisutaidon parantaminen. Tähän pyritään leikkien, laulaen, lorujen ja satujen avulla sekä kuuntelu- ja kertomisharjoituksia tehden. Kouluikäisten ryhmissä opitaan kielioppia myös luku- ja kirjoitusharjoituksia tehden. Tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen ja suomalaistaustaisen identiteetin vahvistaminen.

Suomen kielen opetuksen ohella koulu pyrkii lisäämään mm. Suomen maan- ja luonnontiedon sekä kulttuurin ja perinteiden tuntemusta. Tärkeintä on yhdessä oleminen ja tekeminen. Ryhmässä lapsi oppii toisilta. Tavoitteena on herättää mielenkiintoa niin suulliseen kuin kirjoitettuunkin kieleen. Tärkeää on lasten aktiivinen osallistuminen sekä konkreettinen kokeileminen. Opetuksessa pyritään laajentamaan lapsen tietämystä omien kokemusten ulkopuolelle, ja otetaan huomioon myös paikallinen yhteisö, jossa hän elää (esimerkiksi verrataan Suomea ja Sveitsiä).