OPETUS

Zürichin Suomi-koululla on opetusta kahdessa eri toimipisteessä, lukuvuonna 2017-2018 oppilaita on ollut yhteensä 110. Ryhmäjaot noudattavat löyhästi oppilaiden ikärakennetta, huomioon otetaan myös luokkataso paikallisessa koulussa sekä tyttö-poikasuhde luokissa sekä lasten sosiaalisia taitoja, mutta hyvin ratkaiseva tärkeä tekijä ryhmäjakoa tehtäessä on oppilaan suomen tai ruotsin kielen taito. Mahdollisuuksien mukaan pyrittään myös ottamaan perheiden erityistoiveet huomioon.

Kaikilla ryhmillä on yhteisenä tavoitteena ylläpitää ja aktivoida suomen ja/tai ruotsin kieltä, antaa Suomi-tietoutta, mahdollistaa lapsille suomalainen ystäväpiiri, joka motivoi puhumaan jompaa kumpaa tai molempia kotimaisia kieliämme sekä antaa ympäristö, joka kannustaa heitä arvostamaan suomalaisuuttaan.

Kaikissa ryhmissä on opetuskielenä suomi ja/tai ruotsi ja päätavoitteena on lasten sanavaraston laajentaminen ja kielellisen ilmaisutaidon parantaminen. Tähän pyritään leikkien, laulaen, lorujen ja satujen avulla sekä kuuntelu- ja kertomisharjoituksia tehden. Kouluikäisten ryhmissä opitaan kielioppia myös luku- ja kirjoitusharjoituksia tehden. Tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen ja suomalaistaustaisen identiteetin vahvistaminen.

Suomen ja ruotsin kielen opetuksen ohella koulu pyrkii lisäämään mm. Suomen maan- ja luonnontiedon sekä kulttuurin ja perinteiden tuntemusta. Tärkeintä on yhdessä oleminen ja tekeminen. Ryhmässä lapsi oppii toisilta. Tavoitteena on herättää mielenkiintoa niin suulliseen kuin kirjoitettuunkin kieleen. Tärkeää on lasten aktiivinen osallistuminen sekä konkreettinen kokeileminen. Opetuksessa pyritään laajentamaan lapsen tietämystä omien kokemusten ulkopuolelle, ja otetaan huomioon myös paikallinen yhteisö, jossa hän elää (esimerkiksi verrataan Suomea ja Sveitsiä).

Waidhalden toimipisteessä toimi lukuvuonna 2017-2018 12 ryhmää:

MINIMINIT: n. 3- vuotiaat, opettaja: Nelli Sauri (Kuvassa Mirta Kess)

NESKARIT: n. 4 – 5 vuotiaat, 1. kinski, opettaja: Pia Wyser

VISKARIT: n. 4-5 vuotiaat, 1.-2. kinski, opettaja: Pirjo Tukia

ESKARIT: n. 5-6 vuotiaat, 2. kinski, opettaja: Johanna Müller

MINIORIT: 5-6 vuotiaat, 1. lk, opettaja: Satu Isotalus

JUNIORIT: 7-9 vuotiaat, 1.-2. lk., opettaja: Pirjo Tukia

SENIORIT: 8-13 vuotiaat, 3.-5. lk, opettaja: Katariina Granqvist

SUOMI-RUOTSI: Opettaja: Jessica Rosenberg, apuopettaja: Mirta Kess

ESKARIT: n. 4-6 vuotiaat, opettaja: Pia Wyser

KOULULAISET: Opettaja: Katariina Granqvist

NUORET / KOULULAISET: opettaja: Jessica Rosenberg / Katariina Granqvist

Zumikonin toimipisteessä toimi lukuvuonna 2017-2018 yksi ryhmä:

NUORET: opettaja: Jessica Rosenberg

Lisäksi toimi Waidhalden toimisteessä kaikenikäisten toimintaryhmä:

Vastuuopettajat: Jessica Rosenberg ja Nelli Sauri