JOHTOKUNTA

Suomi-koulun ylin päättävä elin on yleiskokous ja toimenpaneva elin on johtokunta, jonka yleiskokous valitsee. Johtokuntaan kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja (koulunjohtaja) ja rahastonhoitaja sekä vähintään 2-8 varsinaista jäsentä, joista puolet on opettajia ja puolet vanhempainedustajia. Lisäksi kevätkokouksessa valitaan tarvittava määrä varajäseniä. Johtokunta nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu yleensä noin joka toinen kuukausi.

Lisätietoja halutessasi ota yhteyttä: info@zh-suomikoulu.ch

Lukuvuonna 2019 – 2020 johtokuntaan kuuluvat:

Päivi Harkko – puheenjohtaja sekä koulunjohtaja syyslukukaudella 2019
Pia Wyser – varapuheenjohtaja, opettaja Waidhalde, sekä virkaatekevä koulunjohtaja kevätlukukaudella 2020
Riika Östberg – koulun pedagoginen johtaja, opettaja Waidhalde
Susanna Telkkälä – koulun rahastonhoitaja
Mirta Kess – sihteeri, ohjaaja Waidhalde
Eleonora Lallo – opettaja Waidhalde
Heta Multanen – vanhempainedustaja
Aino Kulonen – vanhempainedustaja
Riika Späni – vanhempainedustaja
Varaedustajat: Minna Künzler ja Pia Ryhänen sekä muut opettajat