JOHTOKUNTA

Suomi-koulun ylin päättävä elin on yleiskokous ja toimenpaneva elin on johtokunta, jonka yleiskokous valitsee. Johtokuntaan kuuluvat koulunjohtaja, pedagoginen johtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, sekä lisäksi vähintään neljä jäsentä, joista puolet on opettajia ja puolet vanhempainedustajia. Johtokunta kokoontuu yleensä 3-4 kertaa lukuvuodessa.

Lukuvuonna 2017 – 2018 johtokuntaan kuuluvat seuraavat jäsenet:

Minna Künzler – puheenjohtaja, koulun johtaja
Jessica Rosenberg – Varapuheenjohtaja, opettajaedustaja, opettaja Waidhalde
Pia Wyser – opettajaedustaja, koulun pedagoginen johtaja, opettaja Waidhalde
Susanna Telkkälä – koulun rahastonhoitaja
Mirta Kess – sihteeri, apuopettaja Waidhalde
Pirjo Tukia – opettajaedustaja, opettaja Waidhalde ja Zumikon
Riika Östberg – vanhempainedustaja (lauantairyhmät)
Satu Järvilahti – vanhempainedustaja (lauantairyhmät)
Heta Multanen – tiedottaja, vanhempainedustaja (keskiviikkoryhmät)