JOHTOKUNTA

Suomi-koulun ylin päättävä elin on yleiskokous ja toimenpaneva elin on johtokunta, jonka yleiskokous valitsee. Johtokuntaan kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja (koulunjohtaja) ja rahastonhoitaja sekä 2-8 varsinaista jäsentä, joista puolet on opettajia ja puolet vanhempainedustajia. Lisäksi kevätkokouksessa valitaan tarvittava määrä varajäseniä. Johtokunta nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu yleensä noin joka toinen kuukausi.

Lisätietoja halutessasi ota yhteyttä: info@zh-suomikoulu.ch

Lukuvuonna 2021 – 2022 johtokuntaan kuuluvat:
Heidi Poutanen – puheenjohtaja sekä koulunjohtaja
Riika Östberg – pedagoginen johtaja, opettaja Waidhalde
Pia Wyser – varapuheenjohtaja, opettaja Waidhalde
Maria Eddison – rahastonhoitaja
Mari Tanskanen – sihteeri
Eleonora Lallo – opettaja Waidhalde
Anniina Joki – opettaja Waidhalde ja Horgen
Pia Ryhänen – vanhempainedustaja
Teija Raeluoto – vanhempainedustaja
Päivi Harkko – kannattajajäsenedustaja

Vanhempainedustajien varaedustajat: Riikka Späni ja Piia Lepistö-Johansson
Opettajaedustajien varaedustajia ovat muut opettajat.