JOHTOKUNTA

Suomi-koulun ylin päättävä elin on yleiskokous ja toimenpaneva elin on johtokunta, jonka yleiskokous valitsee. Johtokuntaan kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja (koulunjohtaja) ja rahastonhoitaja sekä 2-8 varsinaista jäsentä, joista puolet on opettajia ja puolet vanhempainedustajia. Lisäksi kevätkokouksessa valitaan tarvittava määrä varajäseniä. Johtokunta nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu yleensä noin joka toinen kuukausi.

Lisätietoja halutessasi ota yhteyttä: info@zh-suomikoulu.ch

Lukuvuonna 2020 – 2021 johtokuntaan kuuluvat:
Heidi Poutanen – puheenjohtaja sekä koulunjohtaja
Riika Östberg – pedagoginen johtaja, opettaja Waidhalde
Pia Wyser – varapuheenjohtaja, opettaja Waidhalde
Heini Väre – rahastonhoitaja
Mirta Kess – sihteeri, opettaja Waidhalde
Eleonora Lallo – opettaja Waidhalde
Maria Eddison – vanhempainedustaja
Pia Ryhänen – vanhempainedustaja
Riikka Späni – vanhempainedustaja
Päivi Harkko – kannattajajäsenedustaja

Vanhempainedustajien varaedustajat: Heta Multanen, Minna Künzler ja Piia Lepistö-Johansson
Opettajaedustajien varaedustajia ovat muut opettajat