ESITTELY

Sveitsin pienessä maassa toimii yhdeksän Suomi-koulua, joista suurin on Zürichin Suomi-koulu. Zürichin koulu perustettiin vuonna 1981, ja varsinainen opetus aloitettiin vuoden 1982 alusta.

Reilun kahdenkymmenen vuoden aikana koulua pidettiin kirkkotoiminnan tiloissa, ensin evankelis-luterilaisen ja myöhemmin refermoidun kirkon tiloissa. Vuonna 2004 meidät hyväksyttiin viralliseksi kotikielen ja -kulttuurin opetusta antavaksi tahoksi, kun pääsimme osaksi Zürichin kantonin HSK-opetusta (Heimatliche Sprache und Kultur). Muutos oikeutti meidät saamaan käyttöömme tilat paikalliselta koululta, ja toimintamme siirtyi Waidhalden koululle vuonna 2004. Opetustilojen lisäksi saimme koululta käyttöömme tilan omaa kirjastoa ja kahviota varten.

2015-03-25 15.17.15

Kirjastosta löytyy monta kaapillista suomenkielisiä lastenkirjoja, musiikkia, elokuvia ja tietokoneella pelattavia oppimispelejä, joita lapset voivat lainata kotiin. Luokat käyvät kirjastossa jokaisella koulukerralla. Vanhempien voimin pyörivässä kahviossa vanhemmilla on koulun aikana mahdollisuus vaihtaa kuulumisiaan kahvikupin ääressä. Kahvion tuotto menee lyhentymättömänä Suomi-koulun hyväksi, ja se on tärkeä osa koulumme varainhankintaa.

Koulumme on yli kolmenkymmenen vuoden aikana kasvanut ja kehittynyt. Noin 600 oppilasta on käynyt kouluamme. Lukuvuosina 2015–2018 Zumikonin ICS-koululla toimi koulumme etäpiste. Lukuvuonna 2017–2018 perustimme kaksi toiminnallisuuteen ja tekemiseen painottuvaa toimintaryhmää. Ruotsinkielistä opetusta tarjotaan, kun kiinnostuneita on riittävästi. Lukuvuonna 2019-2020 aloitti uusin etäpisteemme Horgenissa.

Koulumme teema ja opetuksen punainen lanka on monipuolinen suomen kielen käyttö. Opettajat työstävät opetuksensa omien tapojensa ja vahvuuksiensa mukaan. Pienillä koulu painottuu enemmän leikkeihin, lauluihin ja askarteluun. Koululaisluokilla mukaan tulee kulttuuri, luonto ja oikeinkirjoitus. Annamme kakkosluokasta lähtien oppilaille arvosanan, joka siirretään lasten paikalliseen todistukseen.

Koulumme jokainen opettaja käy kantonin järjestämän HSK-koulutuksen, jossa tutustutaan paikalliseen koulujärjestelmään. Opettajien tulee myös suorittaa saksan kielen testi, sillä tarvittaessa heidän tulee kyetä keskustelemaan oppilaidensa paikallisten opettajien kanssa.

Koulumme perinteisiä tapahtumia ovat joulujuhla ja kevätjuhla. Lisäksi järjestämme lukuvuoden aikana muita tapahtumia, joita voivat olla esimerkiksi vaellus, elokuvailtapäivä, ulkoilupäivä ja vappupiknik. Osa tapahtumista on avoimia kaikille, ja niissä onkin helppo päästä tutustumaan Suomi-koulun toimintaa.